Når tiden kommer til førskole start...

I Næstved kommune starter børnene i SFO eller førskole hvert år pr. 1. april.

Inden da har vi en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jeres barn til at være skole klar.

Der vil være brobygning til Fladsåskolen for børnene og der indkaldes til forældre orienteringsmøde.

Endvidere får I en folder som er udarbejdet i samarbejde med skolen og de øvrige institutioner i området. 

Folderen fortæller jer om, hvordan vi støtter barnet i udviklingen og læring inden skolestart.