Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med andre faggrupper i kommunen i form af råd og vejledning til pædagogerne. Dette sikre børnenes udvikling og trivsel bedst muligt.

Samarbejdspartnere kan bl.a. være:

Dagplejere, skoler, talepædagoger, sagsbehandlere, psykologer, specialvejledere og ergoterapeuter.

Der bliver ikke orienteret om jeres barn uden jeres viden og accept.

Endvidere kan der nogle gange arrangeres pædagogiske aktiviteter sammen med andre lokale institutioner. Her vil vi samarbejde på tværs af husene.

I forbindelse med Brobygning til skolen samarbejder vi med personalet i SFO´en på skolen. Ved en overlevering samtale indhenter vi også her jeres accept.