Forældresamtaler

Når jeres barn har været i Evigglad i ca. 3 - 6 måneder, tilbydes en forældresamtale.

Denne er for at høre jer om hvordan opstarten har været og lidt om fremtiden.

Der udover tilbydes der samtaler i forbindelse med overgange fra stue til stue og igen i forbindelse med skolestart.

Det er altid muligt at anmode om en forældresamtale efter behov. Det kan være jeres eller vores ønske om en samtale.