Pædagogiske læreplaner

Børns leg, Kerneopgaven og værdier